Evenementen

Ontmoetingsavond op 25-09-2020
Ontmoetingsavond op 30-10-2020
Sint-Maartensfeest op 10-11-2020
    18u00 optocht met Sint-Maarten en kindjes met versierde bieten.18u30 Sint-Maartensfeestje in de tent met snoepdeling en prijsdeling voor de mooie bieten.
    Gratis chocolademelk en St. Maartenskoeken voor de kinderen. Muzikale opluistering door David Decoene.
    Je kunt een brief schrijven naar de Sint via onderstaande link.
    mailto:sint@hoogstade.be?SUBJECT=Een brief voor Sint-Maarten
Ontmoetingsavond op 27-11-2020
Ontmoetingsavond op 25-12-2020
    Benny en Geert zullen jullie van harte verwelkomen.