Evenementen

Ontmoetingsavond op 27-10-2017
  Celine, Thomas & Andreas verzorgen deze ontmoetingsavond voor het FeestComité.
Sint-Maartensfeest op 10-11-2017
  18u00 optocht met Sint-Maarten en kindjes met versierde bieten. 18u30 Sint-Maartensfeestje in de tent met snoepdeling en prijsdeling voor de mooie bieten.
  Gratis chocolademelk en St. Maartenskoeken voor de kinderen. Muzikale opluistering door Johan Decoene.
  Je kunt een brief schrijven naar de Sint via onderstaande link.
  mailto:sint@hoogstade.be?SUBJECT=Een brief voor Sint-Maarten
Ontmoetingsavond op 24-11-2017
  Sebastien en Wim heten iedereen van harte welkom.
Ontmoetingsavond op 29-12-2017