Evenementen

Ontmoetingsavond op 26-10-2018
  Tom Sap houdt open voor het goede doel.
  Er zal Blauw bier te verkrijgen zijn.
Sint-Maartensfeest op 10-11-2018
  18u00 optocht met Sint-Maarten en kindjes met versierde bieten.18u30 Sint-Maartensfeestje in de tent met snoepdeling en prijsdeling voor de mooie bieten.
  Gratis chocolademelk en St. Maartenskoeken voor de kinderen. Muzikale opluistering door Johan Decoene.
  Je kunt een brief schrijven naar de Sint via onderstaande link.
  mailto:sint@hoogstade.be?SUBJECT=Een brief voor Sint-Maarten
Ontmoetingsavond op 30-11-2018
Ontmoetingsavond op 28-12-2018